Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2015

pralinka
2882 8f80
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajestpieknie jestpieknie
pralinka
Sponsored post
feedback2020-admin
 
 
Reposted byckisbacksternenglueckverdantforcerunkensteinMrCoffesucznikrudgierdsunakoniedonaprawieniawildhorses
pralinka
9292 faea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajestpieknie jestpieknie
pralinka
7778 b0be
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja
pralinka
5972 a8d9
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja
pralinka
6029 f1ba
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viahopefulness hopefulness
pralinka
1304 09aa
pralinka
5157 ca7f
pralinka
4876 c8d3
I czaruj we mnie, na ołtarz duszę złóż
I w dusznym kącie, rzuć na mnie urok swój
I niech utonę w gorących wodach mórz
Cichych westchnień wyssanych z Twoich ust
Reposted fromTeardrops Teardrops viahopefulness hopefulness
pralinka
Nie czekaj, aż napisze. Może On wcale nie myśli o Tobie w taki sam sposób, jak Ty o Nim. Pewnie wyszedł teraz z kumplami i wróci późną nocą, a Ty nie jesteś Jego pierwszą myślą w żadnej minucie. Nie wspomina chwil z Tobą spędzonych, nie czyta dziesięć razy tych samych wiadomości, bo pewnie już dawno je usunął. Myśli o Tobie, jak o każdej innej dziewczynie minionej przed chwilą na ulicy. Co z tego, że wymieniliście parę uśmiechów, kilka słów i masę spojrzeń. Tylko dla Ciebie czas poświęcony dla Niego, znaczył dużo. To Ty starałaś się być tam, gdzie On powinien pojawić się w danej chwili. Ubiegałaś się o spotkanie z Nim, o krótką niezobowiązującą rozmowę. Ubzdurałaś sobie to wszystko. Chciałaś by Cię pokochał, byś była dla Niego wszystkim. Pragnęłaś być Jego całym światem, a On nawet nie starał się być w Twoim świecie.
— yezoo.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viahopefulness hopefulness
pralinka
Spraw, aby serce zaczęło bić szybciej ! <3
pralinka
Play fullscreen
Get closer to me 
pralinka
4291 976e 500
Reposted frompralinka pralinka viahopefulness hopefulness
pralinka
1888 c907
Reposted fromiamstrong iamstrong viahopefulness hopefulness
pralinka
Jeśli MOŻESZ i chcesz coś zmienić ZRÓB TO!! :)
pralinka
9292 a314
Reposted byssthOsterhasemarghhy
pralinka
9289 428d
Reposted byGagglescorpixpatsssyOsterhaseNanaakinuIguuanapsychodelikemilkajeanneeOnly2youskokwbokaloneagainbesideyoutrescigarrilloseliseeegsmykingdomwithout-a-soulwzzbillfuck-off

March 26 2015

pralinka
Play fullscreen
But you won't see me fall apart
'Cause I've got an elastic heart
Reposted fromiamdreamer iamdreamer viahopefulness hopefulness
pralinka
2640 4464
Reposted frompea-pea pea-pea viahopefulness hopefulness
pralinka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...