Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2015

pralinka
4980 080d
pralinka
otp | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaeliseeegs eliseeegs
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
8879 5295
Reposted fromkattrina kattrina viaeliseeegs eliseeegs
1725 fdce
Reposted fromimradioactive imradioactive viaeliseeegs eliseeegs
pralinka
4872 8cfc
Reposted fromimeggyman imeggyman viamykingdom mykingdom
pralinka
4182 bc88 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamykingdom mykingdom
pralinka
4923 caee 500

April 07 2015

pralinka
Co ty wiesz o kobietach? Jeśli one już kogoś kochają, to nie ma na nie siły.
— Marek Hłasko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakikikinga kikikinga
pralinka
6122 31fe
Reposted fromkubeczek kubeczek viakikikinga kikikinga
pralinka
pralinka
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromrol rol viafreedomlover freedomlover
pralinka
7574 7db5
Reposted frommartynkowa martynkowa viafreedomlover freedomlover
pralinka
pralinka
2844 39b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
pralinka
8555 9b66
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
pralinka
8576 769b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
pralinka
Sekret życia to wiedzieć, że sam spełniasz swoje marzenia. Gdy idziesz za głosem serca. Wierzysz w siebie. Gdy możesz robić to, co chcesz, wtedy, kiedy chcesz. Gdy pamiętasz, kim jesteś i skąd pochodzisz.
Sekret życia to żaden sekret. Przenika cale twoje życie. To radość z tego, co już jest. Właśnie tu. Właśnie teraz. Wszędzie wokół ciebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viajestdobrze jestdobrze
pralinka
Jest tym mężczyzną, który może mieć każdą kobietę. I właśnie dlatego nie ma żadnej.
— mój K.
Reposted fromwetryagain wetryagain viajestdobrze jestdobrze
pralinka
0528 3c1b 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viajestpieknie jestpieknie
pralinka
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viajestpieknie jestpieknie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...